Liên hệ

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC I

Tên tiếng Anh: PORT AUTHORITY OF INLAND WATERWAY AREA NO 1

Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: (031) 3837417 - Fax: (031) 3551636

Email: cangvu1@gmail.com

Website: www.cangvu1.vn

* KHỐI PHÒNG BAN:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

  Trưởng phòng: Đặng Xuân Thủy - Điện thoại: (031) 3552603

2. Phòng Tài chính - Kế toán - Kế hoạch

 Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tinh - Điện thoại: (031) 3837415

3. Phòng Pháp chế

 Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng - Điện thoại: (031) 3551425

4. Phòng Cảng bến

 Trưởng phòng: Bùi Tiến Dũng - Điện thoại: (031) 3551795

* KHỐI ĐẠI DIỆN:

1. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Minh Đức

 Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng - Điện thoại: (031) 3875065

 Phạm vi quản lý: Cảng Nhà máy xi măng Hải Phòng, xi măng Chinfon.

 Trưởng Đại diện: Đào Văn Vinh

2. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Hải Phòng

 Địa chỉ: Khu đô thị mới xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng - Điện thoại: (031) 3598630

 Phạm vi quản lý: Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Lạch Tray, Văn Úc, Sông Cấm

 Trưởng Đại diện: Hoàng Đình Lợi

3. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Điền Công

 Địa chỉ: Cảng Điền Công, Uông Bí, Quảng Ninh - Điện thoại: (033) 3856438

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Đá Bạch.

 Trưởng Đại diện: Lê Tiến Dũng

4. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Hoàng Thạch

 Địa chỉ: Mạo Khê, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Ninh - Điện thoại: (033) 3871168

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Mạo Khê.

  Trưởng Đại diện: Lê Quốc Phong

5. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Cửa Ông

 Địa chỉ: Số 49 Trần Quốc Tảng, Quảng Ninh - Điện thoại: (033) 3865888

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Mông Dương.

 Trưởng Đại diện: Phạm Trường Sơn

6. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Hạ Long

 Địa chỉ: Tổ 11 khu 8, Hồng Hải, Hạ Long - Điện thoại: (033) 3834362

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép địa bàn Nam Cầu Trắng, Hạ Long, Quảng Ninh.

 Trưởng Đại diện: Hoàng Ngọc Hùng

7. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Kinh Môn

 Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: (0320) 3824216

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Kinh Thầy, Sông Hàn, Sông Phi Liệt.

 Trưởng Đại diện: Lê Anh Hoàng

8. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Cao Sơn

 Địa chỉ: Tổ 650 Khu 10B, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Điện thoại: (033) 3724828

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép Cảng Cầu 20 và Cảng Cửa Suốt – Cẩm Phả, Quảng Ninh

 Trưởng Đại diện: Vũ Đức Thắng

9. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Cẩm Thạch

 Địa chỉ: Tổ 81 Phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Điện thoại: (033)3864101

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép địa bàn Km6 - Cẩm Phả, Quảng Ninh.

 Trưởng Đại diện: Nguyễn Văn Hoạt

10. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tại Đá Bạc

 Địa chỉ: Khu Đá Bạc, Phường Phương Nam, Uông BÍ, Quảng Ninh - Điện thoại: (033)3668391

 Phạm vi quản lý: Các Cảng bến đã được công bố, cấp phép trên tuyến sông Đá Bạch, Phi Liệt.

 Trưởng Đại diện: Tạ Quốc Bộ


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3837417 * Fax:(031) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com