Thông báo tàu đến, rời
   
  Loại phương tiện: Đến Rời
Tên phương tiện:  
Trọng tải đăng ký: Trọng tải thực chở:
Mớn nước: Loại hàng chở:
Cảng rời cuối cùng: Cảng, bến đến:
Đại diện làm thủ tục: Ngày đến, rời:
Yêu cầu hỗ trợ:
Ghi chú:
Người liên hệ:
Điện thoại liên hệ:
   

 


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3837417 * Fax:(031) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com