Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 Bến Đỗ Văn Hinh Đỗ văn Hinh Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng Chủ bến 0 0 Khai thác bến thủy nội địa qua thời hạn cho phép
2 HD-1464 Trần Văn Bình An Lư-Thủy Nguyên-Hải Phòng Thuyền trưởng 135 421.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
3 ND-3005 Nguyễn Văn Huyền Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 480 870 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
4 HD-1464 Trần Văn Bình An Lư-Thủy Nguyên-Hải Phòng Thuyền trưởng 135 421.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
5 NB-6788 Hoàng Văn Bính Kim Bảng-Hà Nam Thuyền trưởng 450 907.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
6 HNa-0161 Đinh Văn Tình Thanh Nguyên - Thanh Liêm - Hà Nam Thuyền trưởng 108 412.50 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
7 HP-2749 Bùi Đức Vương Tân Phong - Kiến Thụy - Hải Phòng Thuyền trưởng 250 257.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
8 PT-2556 Nguyễn Văn Cường Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 1456 2616.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
9 HP-4176 Đinh Văn Nghĩa Nghĩa Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định Thuyền trưởng 375 575.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
10 PT-1548 Đỗ Văn Thật Tiên Du - Phù Ninh - Phú Thọ Thuyền trưởng 350 755.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
11 hd-2309 Phạm Xuân Đông Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 450 999.00 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
12 vp-1748 Bùi Đại Cát Cụm 1 - Vân Hà - Phúc Thọ - Hà Nội Thuyền trưởng 320 691.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
13 QN-7167 Trương Văn Phản Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Phòng Thuyền viên 476 713.00 Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
14 HN-1011-TĐ37 PHẠM VĂN GẮNG Tập thể sửa chữa - Thanh Trì - Hà Nội Thuyền trưởng 300 2400.00 Trang bị không đủ số lượng dung cụ cứu sinh theo quy định ( thiếu 01 bình CO2)
15 HN-1031-TDD-TT Trần Văn Trọng Nghĩa An - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 300 2400.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình CO2)
16 nd-3106 Trần Phú Cảng Xuân Trung-Xuân Trường-Nam Định Thuyền trưởng 363 730.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
17 HD-6668 Nguyễn Duy Liên Thanh Hà-Hải Dương Thuyền trưởng 720 5280.00 Điều khiển phương tiện vào cảng không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định
18 TH0000(chưa đăng ký, đăng kiểm) Nguyễn Văn Minh Hải Ninh- Tĩnh Gia- Thanh Hóa Đại diện chủ phương tiện 95 0000 Sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký và không có giấy CNATKT&BVMT
19 HD-1883 Nguyễn Trung Kiên Vĩnh Bảo- Hải Phòng Thuyền trưởng 818 2245.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
20 TB-0567 Trần Văn Hưởng Điệp Nông- Hưng Hà- Thái Bình Thuyền trưởng 270 815.00 Không trang bị dụng cụ cứu sinh théo quy định
21 NB-6272 Trần Văn Cường Gia Thịnh- Gia viễn- Ninh Bình Thuyền trưởng 350 758 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
22 HY-0198 Phạm Văn Hà Đức Chính- Cẩm Giàng- Hải Dương Thuyền trưởng 75 255.00 Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định
23 BN-0712 Phạm Văn Sơn Đức Chính- Cẩm Giàng- Hải Dương Thuyền trưởng 150 199.00 Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện
24 NB-8138 TRẦN XUÂN THÀNH Gia Thịnh- Gia viễn- Ninh Bình Thuyền trưởng 327 662.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
25 vp-1424 Lê Quang Tuyến Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 435 720.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
26 BN-1143 Đoàn VănTuyền Lương Tài- Bắc Ninh Thuyền trưởng 216 733.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
27 HP-4839 Lương Văn Chương An Lư- Thủy Nguyên- Hải Phòng Thuyền trưởng 275 912.00 01 Thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
28 NĐ-3347 VŨ TẤT THÀNH Xuân Trường- Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 480 903.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
29 BN-1297 Nguyễn Văn Vương Trung Kênh- Lương Tài- Băc Ninh Thuyền trưởng 320 720.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
30 VP-0910 Nguyễn Văn Linh Tân Lập - Sông Lô - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 240 565.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com