Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 QN-4365 Nguyễn Huy Đoan Quảng Minh - Quảng Xương - Thanh Hóa Thuyền trưởng 275 808.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
2 nd-1859 Trần Đình Cương Xuân Trung-Xuân Trường-Nam Định Thuyền trưởng 75 199.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
3 BN-0469 Phạm Minh Trưởng Đông Triều-Quảng Ninh Thuyền trưởng 135 512.00 Vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy dịnh và sử dụng giấy chứng nhận ATKT và BVMT hết hiệu lực
4 VP-1596 Nguyễn Văn Thiện Bình Bộ - Phù Ninh - Phú Thọ Thuyền trưởng 363 522.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
5 BN-1726 Vũ Văn Hưng Bắc Ninh Thuyền trưởng 250 802.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
6 HP-3959 Hoàng Văn Hiệp Mậu Đông - Văn yên - Yên Bái Thuyền trưởng 340 1492.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
7 VP-1808 Lê Hồng Quân Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 330 815.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
8 NB-8692 Nguyễn Đình Sỹ Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 450 867.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
9 HD-1520 Đỗ văn Phương Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương Thuyền trưởng 250 839.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địạ khi chưa được phép của cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định
10 TB-1699 Phùng Văn Tường Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 135 587.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
11 NB-8093 Nguyễn Văn Tá Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 450 990.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
12 HD-2279 Mạc Văn Quý TT.KInh Môn- Kinh Môn- Hải Dương Thuyền trưởng 347 826.00 Neo đậu phương tiện gây cản trở giao thông
13 HD-2268 Doãn Văn Quyết Hợp Thành- Thủy Nguyên- Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 450 1056.00 bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy quy định
14 HN-1696 Trần Văn Chuyền Hòa Chính- Chương Mỹ- Hà Nội Thuyền trưởng 363 916.00 Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu
15 NĐ-1855 Hoàng Văn Túc Nghía Thái- nghĩa Hưng- Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 250 600.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
16 PT-2176 Nguyễn Minh Tuấn Phong CHâu-TX.Phú Thọ- Phú Thọ Thuyền trưởng 450 932.00 bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy quy định
17 ND-2016 Phạm Văn Thịnh Trực Thuận- Trực Ninh- Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 250 613.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
18 HD-2668 PHẠM VĂN THUẬN Minh Tân- Kinh Môn- Hải DƯơng Thuyền trưởng 347 1038.00 Neo đậu phương tiện gây cản trở giao thông
19 HP-2924 Phạm Thanh Bình TP.Hưng Yên- Hưng Yên Thuyền trưởng 275 2178.00 Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu
20 QN-7565 Đỗ Văn Hải Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 1838 1838.20 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địạ khi chưa được phép của cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định
21 NB-8092 Phạm Trung Kiên Yên Trị - Ý Yên - Nam Định Thuyền trưởng 934 934.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
22 VP-1533 Trần Kim Đông Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 1148 1148.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
23 TH-1168 Nguyễn Ngọc Dư Hà Trung - Thanh Hóa Thuyền trưởng 400 669 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
24 BN-1529 Đoàn Văn Biển Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 278 497.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
25 BN-1688 Vũ Đình Tuấn Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 350 800.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
26 VP-1813 Trần Anh Hùng Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 812.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
27 BN-1678 Đoàn văn Lăng Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 350 742.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
28 HD-1858 Đào Xuân Tuyên Minh Tân -Kinh Môn-Hải Dương Thuyền trưởng 500 1232.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
29 VP-0903 Tăng Tiến Quân Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 320 624.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
30 NB-8026 Phạm Văn Quỳnh Xã Trường Yên-Hoa Lư - Ninh Bình Thuyền trưởng 450 1182.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com