Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HD-1005 Phạm Văn Giang Minh Tân-Kinh môn-Hải Dương Thuyền trưởng 270 762.00 Chở hàng hóa quá dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
2 ND-3266 Phạm Văn Vinh Cát Thành - Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 400 800 Chở hàng hóa quá dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
3 QN-4099 Ngô Đình Thìn Yên Hưng - Quảng Ninh Thuyền trưởng 300 1326.00 Vào cảng chở hàng hóa quá dấu mớn nước của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
4 HD-2563 Phạm Văn Thạnh Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 380 1240.00 Neo đậu phương tiện không đúng nơi quy định trong phạm vi vùng nước cảng, bến thủy nội địa
5 BN-1815 Đoàn Văn Biên Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 300 1178.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ
6 NB-8806 Trần Văn Học Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 363 824 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ
7 NĐ-1855 Hoàng Văn Túc Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định Thuyền trưởng 250 600.00 Chở hàng quá vạch dấu mơn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô
8 HD-2220 Hứa Văn Khánh Phú Thái- Kim Thành - Hải Dương Thuyền trưởng 350 499.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy phương tiện theo quy định
9 VP-1937 Trần Kim Đông Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 620 1406.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ
10 HD-3678 Nguyễn Văn Huân Hiệp Cát - Nam Sách - Hải Dương Thuyền trưởng 450 917.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
11 NB-6755 TRẦN XUÂN THÀNH Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 450 785.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ
12 HD-1915 Nguyễn Đức Vinh Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội Thuyền trưởng 450 885.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ
13 HD-1610 Phan Văn Phế Linh Xá, Nam Hưng, Hải Dương Giám đốc 0 0 Khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn cho phép
14 HD-1731 (An Bình 01) Nguyễn Văn Sơn Số 677, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Hải Dương Cửa hàng trưởng 0 .0 Khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn cho phép
15 HD-2563 Phạm Văn Thạnh Tân Dân- Kinh Môn- Hải Dương Thuyền trưởng 380 1240.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
16 NA-2031 Nguyễn Cát Thọ Minh Tân - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 384 1319.30 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
17 HN-1645 Trần Văn Dũng Hòa Chính - Trương Mỹ - Hà Nội Thuyền trưởng 450 1007.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
18 QN-7294 Lê Quý Công Mạo khê - Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 300 2674.60 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
19 NA-2032 Trần Văn Quý Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1328.10 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
20 NA-2032 Trần Văn Quý Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1328.10 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
21 NA-2032 Trần Văn Quý Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 384 1328.10 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
22 HP-2872 Bùi Văn Dũng Thủy Đường - Thủy Nguyên - Hải phòng Thuyền trưởng 350 994.50 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
23 HD-5286 Nguyễn Đức Toàn Tân Việt - Thanh Hóa - Hải Dương Thuyền trưởng 380 1555.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
24 HN-0090 Nguyễn Văn Quý Quốc Oai - Hà Nội Thuyền trưởng 299 2384.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định .
25 NĐ-2403 Trần Ngọc Hải Tân Lễ - Hưng Hà - Thái Bình Thuyền trưởng 130 435.00 Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
26 HP-4092 Hoàng Văn Dân Hợp Đức - Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 160 57 Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
27 CN số 2 công ty CP VTT 1 tại Hải Dương Nguyễn Tiến Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Giám đốc 0 0 Khai thác bến thủy nội địa quá thời hạn cho phép
28 HD-2058 Vũ Xuân Giang Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 350 1039.80 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao manj khô của phương tiện
29 HD-1925 Phạm Ngọc Quý Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 250 682.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định
30 QN-7110 Đỗ văn Thuỷ Minh Hòa - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 192 773.50 Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com