Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HP-4445 Nguyễn Thanh Tùng TT Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 350 655.50 Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định
2 HN-1714 Nguyễn Hoàng Thái Chu Minh - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 450 737.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
3 HP-4102 Vũ Văn Dương Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương Thuyền trưởng 585 1947.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định
4 HP-2510 Trần văn Lo An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 500 1772.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định
5 NĐ-3185 Bùi Quốc Hưng Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 350 609.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định
6 HP-4228 Đỗ Hồng Quảng An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên Thuyền trưởng 108 496.50 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
7 HY-0438 Đỗ Quang Trịnh Ân Thi - Tiên Lữ - Hưng Yên Thuyền trưởng 108 257.00 Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định
8 HNa-0226 Lê Văn Phúc Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền viên phương tiện Hna-02 265 867.00 Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
9 VP-1898 bùi văn hải Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 500 1035.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
10 PT-2198 Trần Văn Thắng Xuân Lộc- Thanh Thủy- Phú Thọ Thuyền trưởng 450 924 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
11 BN-1312 Đoàn Văn Huy Trung kênh- lương tài- Bắc Ninh Thuyền trưởng 300 985.00 Điều khiển phương tiện vào Cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định
12 VP-1828 Vũ Văn QUảng Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 540 1240.00 01 thuyền viên không có CCCM theo quy định
13 Vp-1466 Bùi Đức Anh Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 500 920.00 Điều khiển phương tiện vào Cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định
14 HN-1761 Nguyễn Hồng Quang Vụ Quang- Đoan Hùng- Phú Thọ Thuyền trưởng 450 1112.00 Neo đậu phương tiện không đúng nơi quy định trong phạm vi vùng nước cảng, bến TNĐ
15 BN-1379 Nguyễn Đức An Lương Tài- Bắc Ninh Thuyền trưởng 410 774.30 Sử dụng giấy CN ATKT&BVMT đã hết hiệu lực
16 VP-0963 Đoàn Văn Vấn Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 350 758.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định
17 HD-1544 Phùng Văn Mạnh Minh Tân - kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 135 499.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
18 TB-1223 Vu Duc Vinh Thái Thụy Thái Bình Thuyền trưởng 1898 4830.00 Bố trí không đúng vị trí thiết bị cứu hỏa theo quy định
19 HP-4745 Nguyễn Phong Cảnh Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 322 428.00 Vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy dịnh và sử dụng giấy chứng nhận ATKT và BVMT hết hiệu lực
20 QN-4698 Phạm Văn Thái Nghĩa Châu nghĩa Hưng Nam Định Thuyền trưởng 1900 5821.80 Tự ý rời khỏi vùng nước cảng khi chưa được phép của Cơ quang Cảng vụ.
21 HD-0799 Nguyễn Việt Thắng Thất Hùng - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 240 960.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị cứu sinh theo quy định
22 HD-1816 Đỗ Văn Dũng Minh Tân - kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 275 864.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định
23 HD-1881 Trần Trung Tuyến Minh Tân - kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 299 1316.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định
24 HP-4088 Vũ Văn Phương Hoàng Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 192 639.30 Không mang theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
25 NĐ-2831 Vũ Văn Lập Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 350 504 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
26 HY-0572 Phạm Hữu Phúc An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên Thuyền trưởng 278 516.30 Không có sổ nhật ký theo quy định
27 HP-3755 Tiêu Công Vinh Thanh Xuân - Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 108 390.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
28 HN-1714 Nguyễn Hoàng Thái Chu Minh - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 450 737.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định
29 TB-1630 Bùi Thanh Tuấn Thái Thụy - Thái Bình Thuyền trưởng 279 488.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
30 QN-7374 LƯU HẢI QUÂN Bình Dương - Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 540 4190.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ chữa cháy theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3837417 * Fax:(031) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com