Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HD-6668 nguyễn Duy Liên Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 500 5280.00 Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
2 QN-7995 (đoàn đẩy) Vũ Văn Phú TP Ninh Bình - Ninh Bình Thuyền trưởng 500 2732.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
3 PT-2472 Lê Anh Tuấn Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 450 796.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
4 BN-0423 Vũ Thị Mai Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 135 353.50 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
5 HD-0574 Phạm Văn Dương Ngọc Châu - TP Hải Dương Thuyền trưởng 135 447.20 Không kẻ số đăng ký của phương tiện theo quy định
6 hp-3691 Trần Văn Oánh Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng Thuyền trưởng 158 69.13 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
7 NB-2437 Hoàng Thọ Mộc Xuân Hùng - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 240 460.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
8 HD-2056 Nguyễn Văn Hoằng Thượng Đạt - TP Hải Dương Thuyền trưởng 347 1309.80 Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện
9 HD-1197 Vũ Thành Trung Minh Hòa - kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 398 1330.10 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
10 NB-2735 Trần Văn Biển Hợp Thành - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 192 717.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định
11 BN-0982 Trần Bá Long Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 250 497.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ chữa cháy theo quy định
12 TB-1828 Đoàn Văn Liên Tiền Hải - Thái Bình Thuyền trưởng 350 780.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
13 QN-7459 Vũ Quốc Uy Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 350 692.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
14 HN-1081 Mạc Phi Hùng An Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 108 389.00 Sử dụng GCN ATKT và BVMT đã hết hiệu lực
15 NB-2384 Đinh Duy Hùng Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 200 784.00 Không mang theo GCN ATKT và BVMT của phương tiện
16 HP-3708 Nguyễn Văn Sang An Dương-Hải Phòng Thuyền trưởng 192 563.30 Điều khiển phương tiện vào cảng không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định
17 VP-1668 Đặng Quang Yên Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 500 999.00 01 thuyền viên không có CCCM theo quy định
18 VP-1311 Nguyễn Quang Thực Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 640.00 Điều khiển phương tiện vào Cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ theo quy định
19 HD-2257 Lê Đình Dũng Lương Tài- Bắc Ninh Thuyền trưởng 299 1020.00 01 thuyền viên không có CCCM theo quy định
20 HN-1640 Ngô Thị Quy Cổ Đô- Ba vì- Nà Nội Thuyền trưởng 450 822.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
21 HN-1611 Nguyễn Văn Tuyến Chu phan- Mê Linh- Hà Nội Thuyền trưởng 450 830.00 01 thuyền viên không có CCCM theo quy định
22 NB-6837 Đào Văn Mạnh Gia Phong - Gia Viễn - Ninh Bình Thuyền trưởng 400 748.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
23 HP-3162 Nguyễn Văn Đông Phương Lưu 2 - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng Thuyền trưởng 320 129.50 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
24 HD-1786 Vũ Hà Thanh Thị trấn Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 250 980.00 Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định
25 HP-3943 Nguyễn Trọng Quỳnh Thủy Nguyên - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 250 589.30 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
26 HP-4660 Nguyễn Công Toàn Hồng Bàng - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 184 184 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
27 HP-4278 nguyễn văn tình Nghĩa Hưng - Nam Định Đại diện chủ phương tiện 336 596.00 Không gắn sổ đăng ký của phương tiện theo quy định
28 QN-7063 Lưu Văn Quân Quảng Yên-Quảng Ninh Thuyền trưởng 1632 6234.7 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
29 HN-1535 Nguyễn Văn Toản Ninh Giang - Hải Dương Thuyền trưởng 278 493.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
30 HD-2982 Trần văn Thảnh Phú thứ - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 192 713.50 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com