Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HP-3645 Bùi Văn Cương Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 375 580.00 Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
2 HD-1982 Trần Văn Thảnh An Lạc - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 350 713.50 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
3 HD-1005 Phạm Văn Giang Minh Tân-Kinh môn-Hải Dương Thuyền trưởng 762 762.00 Vào cảng mà không trang bị thiết bị phòng cháy theo quy định
4 HD-5859 Vũ Văn Đại Minh Hòa-Kinh Môn-Hải Dương Thuyền trưởng 299 1068.00 Vào cảng không có giấy phép RCCC
5 NB-2369 Nguyễn Đắc Khương Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình Thuyền trưởng 760 2414.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
6 QN-8526 Hoàng Việt Hùng Hà an, Quảng Yên, Quảng Ninh Thuyền trưởng 492 492.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
7 NĐ-2747 Nguyễn Văn Đậu TT Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định Thuyền trưởng 250 541.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
8 HD-1459 Hoàng Văn Bảy Phú Thứ - Kinh Môn- Hải Dương Thuyền trưởng 199 668.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
9 NĐ-2580 Đặng Văn Tưởng Tư Mai - Yên Dũng - Bắc Ninh Thuyền trưởng 371 285.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
10 HP-5859 Bùi Văn Đông Văn Giang , Ninh Giang , Hải Dương Thuyền trưởng 835 7600.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
11 HD-0044 Nguyễn Văn Nghĩa Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 192 326.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ khi chưa được phép của Cảng vụ Đường thủy nội địa
12 HD-1462 Lê Quang Tĩnh Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 216 700.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
13 HP-4755 Trịnh Văn Hăng An Lư-Thủy Nguyên-Hải Phòng Thuyền trưởng 299 615.00 Không trang bị dụng cụ cứu sinh theo quy định
14 HN-0090 Lê Hồng Chính An Đồng - Quỳnh Phụ - Thái Bình Thuyền trưởng 350 2382.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ chữa cháy theo quy định
15 14-11-54 Phạm Văn Tình Đông Hải - Hải An - Hải Phòng Thuyền trưởng 135 350.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
16 HB-0818 Ngô Văn Thắng Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 450 817.00 Trang bị không bảo đảm chất lượng dụng cụ cứu sinh theo quy định
17 HD-3528 Nguyễn Văn Quyết Thanh Hà - Hải dương Thuyền trưởng 450 922.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
18 HD-2167 Vũ Bá Việt Thanh Hà - Hải dương Thuyền trưởng 450 1100.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà chưa được phép của Cảng Vụ ĐTNĐ
19 TB-2268 Nguyễn Công Hà Hưng Hà - Thái Bình Thuyền trưởng 250 943.00 Bố trí không đúng vị trí thiết trị chữa cháy theo quy định
20 QN-6566 Lê Văn Hiên Quảng Yên - Quảng Ninh Thuyền trưởng 2220 4954.00 Trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh theo quy đinh
21 TB-1329 Đào Mạnh Hưng Thanh Mai , An Thanh , Quỳnh Phi , Thái Bình Thuyền trưởng 450 941.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
22 BN-1728 Nguyễn Văn Hợi Xã Trung Kênh , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh Thuyền trưởng 250 690.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
23 HP-4227 Cao Văn Anh An Sơn , Thủy Nguyên , Hải Phòng Thuyền trưởng 220 499.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
24 VP-1666 Bùi Văn Dũng Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 960 Không Giấy rơi, ATKT&BVMT hết hiệu lực, Quên bằng TT
25 HD-2288 Lê Văn Hưởng Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 580 1999.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ chữa cháy theo quy định
26 HN-1432 Nguyễn Khắc Tiến Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương Thuyền trưởng 350 2345 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
27 HD-2968 Nguyễn Văn Khương An Khê - TP Thái Bình Thuyền trưởng 500 1100.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
28 VP-1717 Dương Mạnh Hùng Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 500 925.00 Không kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện
29 HD-2337 Thân Quang Trung Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 450 955.00 Chở hàng quá vạch dấu mơn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô
30 NĐ-3092 Phạm Văn Toản Khánh Mẫu - Yên Khánh - Ninh Bình Thuyền trưởng 450 1070.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến TNĐ

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com