Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 THÀNH ĐẠT 89 Vũ Văn Ngọc Hải Xuân Hải Hậu Nam Định Thuyền trưởng 900 1599 Không có Giấy phép rời cảng cuối cùng theo quy định
2 HD-2007 Nguyễn Văn Song Nam Hưng - Nam sách- Hải Dương Thuyền trưởng 200 568.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng bến thủy nội địa theo quy định
3 VP-1311 Bùi Quốc Toản Sơn Động - Lập Thạch - Vĩnh phúc Thuyền trưởng 400 640.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng bến thủy nội địa theo quy định
4 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 1472.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
5 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 1472.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
6 HP-2536 Lê Khắc Pháo Tân Khang - Nông Cống - Thanh Hóa Thuyền trưởng 347 1062.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
7 HP-3356 Nguyễn Ngọc Huyên 8/62/38 An Đà - Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng Thuyền trưởng 520 814 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
8 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 1472.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
9 HP-2536 Lê Khắc Pháo Tân Khang - Nông Cống - Thanh Hóa Thuyền trưởng 347 1062.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
10 hp-3288 Phạm Lương Đông Bạch Đằng - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 347 978.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
11 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 1472 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
12 HP-2536 Lê Khắc Pháo Tân Khang - Nông Cống - Thanh Hóa Thuyền trưởng 347 1061.5 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
13 NĐ-3015 Trần Đức Đông Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 374 886.00 Bố Trí Không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
14 BN-1295 Trần Bá Khảng Trung Kên - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 347 930.00 Trang bị không đảm bảo chất lượng thiết bị chữa cháy
15 VP-1626 Nguyễn thanh Linh Tân lập - Lập thạch - Vĩnh phúc Thuyền trưởng 400 768.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng bến thủy nội địa theo quy định
16 HP-4334 TRần Văn Tiến An Lư Thủy Nguyên - hải phòng Thuyền trưởng 327 700.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng bến thủy nội địa theo quy định
17 HD-3159 PHÙNG VĂN TOÀN Nam Sách-Hải Dương Thuyền trưởng 347 1342.00 Điều khiển phương tiện vào cảng,bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng,bến thủy nội địa theo qui định
18 BN-0469 Đinh Văn TÚC Lương Tài-Bắc Ninh Thuyền trưởng 135 512.60 Điều khiển phương tiện vào cảng,bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng,bến thủy nội địa theo qui định
19 HD-2988 Trần Văn Hiếu Hoằng Hóa-Thanh Hóa Thuyền trưởng 900 1964.00 Điều khiển phương tiện vào cảng,bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng,bến thủy nội địa theo qui định
20 HD-2318 Nguyễn Văn Tăng Thanh Hà-Hải Dương Thuyền trưởng 500 1058.00 Sử dụng Giấy CN ATKT & BVMT đã hết hiệu lực
21 VP-1379 Nguyễn Xuân Trường Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 500 994.00 Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
22 PT-1636 Hoàng Công Lại Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 220 499.00 Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
23 NĐ-3083 Trần Văn Khiển Nghĩa Hưng-Nam Định Thuyền trưởng 450 998 Neo đậu phương tienj không đúng nơi qui định trong phạm vi vùng nước cảng, bến thủy nội địa
24 HN-1551 Trần Văn Bảo Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 350 641.00 Sử dụng Giấy CN ATKT & BVMT đã hết hiệu lực
25 NB-6989 Bùi Văn Nghĩa Gia Viễn-Ninh Bình Thuyền trưởng 450 1156.00 Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
26 HD-1442 Hoàng Văn Tiêu Thanh Hà-Hải Dương Thuyền trưởng 150 636.00 Không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
27 HP-4480 Đặng Văn Đông Hải Đường , Hải Hậu, Nam Định Thuyền trưởng 818 1924.00 Điều Khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng theo quy định
28 BN-0757 Nguyễn Văn Quang Trung Kên - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 348 1238.00 Trang bị không đảm bảo chất lượng thiết bị chữa cháy
29 hp-4555 Phạm Hồng Thơ Cát Thành Trực Ninh Nam Định Thuyền trưởng 500 2807.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo qui định.
30 HP-3733 Trần Anh Đức Xuân Trung Xuân Trường Nam Định Thuyền trưởng 192 705.50 Sử dụng Giấy chứng nhận ATKT&BVMT đã hết hiệu lực theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3837417 * Fax:(031) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com