Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 QN-6868 Nguyễn Văn Dũng Hải Xuân - Hải hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1440 3925.70 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
2 HD-2378( Sà lan) Thuộc đầu máy HD2265 Nguyễn Quang Bắc Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 350 1170 Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT của PT đã hết hiệu lực
3 BN-1235 Nguyễn Đức Đường Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 320 748.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
4 TB-1166 Đinh Duy Hùng Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 400 750.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
5 nđ-3436 NGUYỄN VIỆT KHOA Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1200 3000.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
6 nđ-3189 TRẦN VĂN DU tt Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 979 2804.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
7 hp-3838 Nguyễn Xuân Hiến An Ninh - Quỳnh Phụ - Thái Bình Thuyền trưởng 400 800.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
8 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 1471.8 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
9 HP-3938 Bùi Văn Hạnh Đại Bản - An Dương - Hải Phòng Thuyền trưởng 730 1188.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
10 hp-3898 Trần viết Minh An Tiến - An Lão - Hải Phòng Thuyền trưởng 347 1319.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
11 HD-2311 Nguyễn Đình Cường Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 350 790.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
12 TB-2868 Nguyễn Đức Tài Vĩnh Bảo - Hải Phòng Thuyền trưởng 440 1467.00 Sử dụng GCN ATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
13 HD-2469 Đặng Tuấn Anh Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 580 3624.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
14 HP-2536 Lê Khắc Pháo Tân Khang - Nông Cống - Thanh Hóa Thuyền trưởng 347 1062.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
15 hp-2689 Hoàng Văn Thịnh Hải Triều - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 347 998.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
16 HD-1520 Nguyễn Văn Xuyên Nam Tân - Nam Sách - Hải Dương Thuyền trưởng 250 839.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
17 HP-4646 Trần Đình Hải Việt Xuân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 220 178.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
18 HP-2536 Lê Khắc Pháo Tân Khang - Nông Cống - Nam Định Thuyền trưởng 347 1062.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
19 hp-3288 Phạm Lương Đông Bạch Đằng - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 347 998.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
20 HP-3938 Bùi Văn Hạnh Đại Bản - An Dương - Hải Phòng Thuyền trưởng 730 1188.3 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
21 hp-3099 Cao Xuân Sơn 320 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng Thuyền trưởng 598 988.20 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
22 hp-2689 Hoàng Văn Thịnh Hải Triều - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 347 998.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
23 HP-4011 Trần Văn Hai An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 1000 5196.30 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
24 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 1471 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
25 TB-0160 Đoàn Trọng Thắng Đại Bản - An Dương - Hải Phòng Thuyền trưởng 315 559.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
26 HD-2277 BÙI Như Phú Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 450 959.00 Bố trí không đúng vị trí neo đậu thiết bị lneo đậu phương tiện theo quy định
27 BN-1291 Nguyễn Văn Dương Nhân Huệ, Chí Linh, Hải Dương Thuyền trưởng 400 701.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
28 BN-0719 Trần Bá Kế Trung Kênh, Lưu Tài, Bắc Ninh Thuyền trưởng 449 1180.00 Sử dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên
29 BN-1418 Phùng Văn Luận Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 620 999.10 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
30 NĐ-1841 Nguyễn Viết Dũng Phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định Thuyền trưởng 291 710.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3837417 * Fax:(031) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com