Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 BN-1928 Hoàng Trường Chinh Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 300 1159.30 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
2 HP-3485 Bùi Văn Tuấn Hợp Thành , Thủy Nguyên , Hải Phòng Thuyền trưởng 108 127.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
3 HD-2559 Nguyễn Văn Nam Cổ Thàgh , Xã chí Linh , Hải Dương Thuyền trưởng 365 916.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
4 NA-2034 Đào Văn Thanh 35 Hàm Nghi - TP Hải Dương Thuyền trưởng 500 1043.80 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
5 BN-1956 Ngô Văn Thoại Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 380 1195.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
6 BN-1956 Ngô Văn Thoại Hoàng Mai , Quỳnh Lưu , Nghệ An Thuyền trưởng 288 1195.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
7 HP-3538 Bùi Văn Chí Hợp Thành , Thủy Nguyên , Hải Phòng Thuyền trưởng 160 182.50 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
8 NA-2061 Nguyễn Bá Dương Hoàng Mai , Quỳnh Lưu , Nghệ An Thuyền trưởng 288 1105.80 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
9 HP-3529 Bùi Văn Thành Hợp Thành , Thủy Nguyên , Hải Phòng Thuyền trưởng 108 115.20 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
10 HP-4660 Nguyễn Văn Thắng Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 184 184.00 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
11 HD-1118 Trần Văn Vinh Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 320 680.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
12 NĐ-3618 Nguyễn Văn Hoàn Cát Thành , Nam Định Thuyền trưởng 375 595.20 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
13 HD-1658 Trịnh Trung Kiên Nghĩa An , Ninh Giang , Hải Dương Thuyền trưởng 700 1054.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
14 HN-2034 Hoàng Văn Bắc Kỳ Sơn-Hòa Bình Thuyền trưởng 400 807.00 Vào cảng không có giấy phép RCC, sử dụng giấy CNATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
15 TB-2888 Bùi Ngọc Tuấn Nam Thái - Nam Trực - Nam Định Thuyền trưởng 380 1475.50 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
16 HP-4701 Lương Văn Mạnh Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 350 616.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu hỏa theo quy định
17 HD-2290 Nguyễn Văn Phượng Phường Phong Châu - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ Thuyền trưởng 363 1050.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
18 HD-2290 Nguyễn Văn Phượng Phường Phong Châu - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ Thuyền trưởng 363 1050.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
19 HD-2290 Nguyễn Văn Phượng Phong Châu- Thị xã Phú Thọ- Phú Thọ Thuyền trưởng 633 1050.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
20 HP-3930 Trần Văn Hùng An lư - Thủy Nguyên- Hải Phòng Thuyền trưởng 1500 5216.30 Sử dụng giấy CNATKT và BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực.
21 HB-0777 Nguyễn Duy Tuân Hợp Thịnh - Kỳ Sơn - Hòa Bình Thuyền trưởng 450 871.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
22 NA-2043 Phạm Văn Sỹ Thanh Bình - TP.Ninh Bình - Ninh Bình Thuyền trưởng 384 1180.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
23 HD-1228 Vũ Văn Sáng An lư - Thủy Nguyên - Hải phòng Thuyền trưởng 273 464.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
24 TH-1140 Đoàn Văn Hào 14 Duy Tân- Phường Nam Ngạn- TP. Thanh Hóa- Thanh Hóa Thuyền trưởng 422 728.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
25 HP-5758 Nguyễn Hữu Sáng Tân Việt- Thanh Hà- Hải Dương Thuyền trưởng 720 2313.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
26 HP-3960 Nghiêm Đình Ngại Hồng Bàng - Hải Phòng Thuyền trưởng 350 1921.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
27 HP-3960 Nghiêm Đình Ngại Hồng Bàng - Hải Phòng Thuyền trưởng 350 1921.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
28 PT-1600 Trần Đức Duẩn An Lư-Thủy Nguyên-Hải Phòng Thuyền trưởng 320 677.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
29 NA-2034H Đào Văn Thanh 35 Hàm Nghi - TP.Hải Dương - Hải Dương Thuyền trưởng 500 1043.80 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
30 NA-2061H Nguyễn Bá Dương Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 288 1105.80 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com