Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 NĐ-2368 Nguyễn Huy Thắng Xuân Vinh - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 326 502 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
2 VP-1220 Hà Ngọc Trường Tam Sơn - Cẩm Khê - Phú Thọ Thuyền trưởng 270 460.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
3 QN-6653 Phạm Văn Tuấn Kiến Xương - Thái Bình Máy trưởng 250 997.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
4 NB-6922 Nguyễn Thành Luân Lạng Phong - Nho Quan - Ninh Bình Đại diện chủ phương tiện 500 1230.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
5 HP-3409 Ngô Đức Hùng Thủy Nguyên - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 350 802.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
6 HP-4818 Bùi Văn Thịnh Thủy Nguyên - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 299 13.00 ĐKPT vào bến mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
7 BN-1629 nguyễn Văn Ngợi Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 200 568.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
8 BN-1143 Đoàn VănTuyền Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 216 733.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
9 BN-0963 Vũ ThỊ Hiệp Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Đại diện chủ phương tiện 192 665.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
10 ND-2019 Bùi Văn Tuấn Trực Hùng-Trực Ninh-Nam Định Thuyền trưởng 126 226.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo qui định.
11 QN-8080 Đào Duy Quyền Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Quảng Ninh Thuyền trưởng 450 3140.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu Đắm theo quy định
12 BN-1005 Cao Văn Anh Thủy Nguyên Hải Phòng Thuyền trưởng 250 721.70 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo qui định.
13 BN-1005 Cao Văn Anh Thủy Nguyên Hải Phòng Thuyền trưởng 250 721.70 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo qui định.
14 QN-7294 Phạm Ngọc Yên Phường Ninh Sơn - TP. Ninh Bình Thuyền trưởng 300 2674.60 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
15 NĐ-2918 Trần Duy Cường Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 350 622.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
16 VP-0624 Nguyễn Văn Chung Cao Phong - Sông Lô - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 278 451.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
17 HP-4762 Nguyễn Thanh Sơn Nam Cường - Tiền Hải - Thái Bình Thuyền trưởng 1500 3393.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
18 NB-8222 Trần Văn Giang Gia Phong - Gia Viễn - Ninh Bình Thuyền trưởng 500 1270.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
19 HP-4701 Lê Văn Khắp Thủy Nguyên Hải Phòng Thuyền trưởng 400 616.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo qui định.
20 TB-1208 Nguyễn Thế Phúc Thái Thụy Thái Bình Thuyền trưởng 2000 4999.00 Bố trí không đúng vị trí thiết bị cứu hỏa theo quy định
21 NĐ-2956 Cao Thanh Hùng Giao Hưng - Giao Thủy - Nam Định Thuyền trưởng 350 609.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
22 VP-1476 Lê Trọng Tấn Đức Bác - Sông Lô - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 667.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
23 VP-1883 Bùi Văn Huân Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 875.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
24 vp-0810 Đặng Văn Thìn Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 240 480.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
25 vp-0810 Đặng Văn Thìn Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 240 480.00 Sử dụng giấy chứng nhận ATKT & BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
26 hp-3838 Nguyễn Xuân Hiến An Ninh - Quỳnh Phụ - Thái Bình Thuyền trưởng 400 800.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
27 VP-0913 ĐẶNG VĂN DŨNG Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 270 492.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
28 hp-3099 Cao Xuân Sơn 320 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng Thuyền trưởng 598 988.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
29 NB-8011 Nguyễn Văn Hoạch Trường Yên - Hoa Lư - Ninh Bình Thuyền trưởng 450 1127.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
30 VP-1802 Nguyễn Văn Quang Bạch Hạc - Việt Trì - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 818.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3837417 * Fax:(031) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com