Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HD-1899 Nguyễn Đức Hân Kinh Môn - hải Dương Thuyền trưởng 500 1986.00 Để mờ vạch dấu mớn nước của phương tiện
2 nd-1671 TRẦN vĂN bẮC Xuân Trung Xuân Trường Nam Định Thuyền trưởng 65 242 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa & bố trí không đúng vị trí thiết bị cứu sinh theo quy định .
3 ND-2975 NGYỄN VĂN QUA Ninh Giang Hải Dương Thuyền trưởng 540 1533.80 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo qui định.
4 HD-2256 Bùi Thị Thúy Kiến An - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 450 1007.00 Điều khiển PT vào cảng TNĐ mà ko có GPRC bến thủy nội địa
5 HD-2836 Bùi Thị Thúy Kiến An - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 450 932.00 Điều khiển PT vào cảng TNĐ mà ko có GPRC bến thủy nội địa
6 HP-4415 Nguyễn Thị Nghi Tân Đức- Phú Bình- Thái Nguyên Đại diện chủ phương tiện 450 820.00 Điều khiển PT vào bến TNĐ mà ko có GPRC bến thủy nội địa
7 HD-2347 Nguyễn Văn Bình TP Nam Định Thuyền trưởng 294 886.00 Điều khiển PT vào cảng TNĐ mà ko có GPRC bến thủy nội địa
8 BN-1021 Nguyễn Văn Điệp Phù Ninh - Thủy Nguyên - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 50 130.00 Trang bị không đầy đủ trang thiết bị cứu sinh ( 01 phao tròn)
9 HD-0997 Lê Văn Thanh Cẩm Khê - Phú Thọ Đại diện chủ phương tiện 106 187.30 Không bố trí đủ định biên thuyền viên theo quy định
10 hp-3288 Phạm Lương Đông Bạch Đằng - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 347 998.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
11 HP-3938 Bùi Văn Hạnh Đại Bản - An Dương - Hải Phòng Thuyền trưởng 730 1188.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
12 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 1472.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
13 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 14718.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
14 TB-1659 Tô Minh Đức Số 216 Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng Thuyền trưởng 250 297.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
15 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 14718.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
16 hp-4598 Đinh Văn Linh Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 1000 14718.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
17 NB-6092 Dương Ngọc Phượng Yên Nhân - Ý Yên - Nam Định Thuyền trưởng 350 994.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
18 hp-3288 Phạm Lương Đông Bạch Đằng - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 347 998.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
19 HP-2536 Lê Khắc Pháo Tân Khang - Nông Cống - Nam Định Thuyền trưởng 347 1062.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
20 NĐ-2844 Nguyên Văn Hà Yên Thọ - Ý Yên - Nam Định Thuyền trưởng 350 713.30 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
21 hp-3288 Phạm Lương Đông Bạch Đằng - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 347 998.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
22 HP-2536 Lê Khắc Pháo Tân Khang - Nông Cống - Nam Định Thuyền trưởng 347 1062.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
23 NA-2487 Nguyễn Xuân Lai Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An Thuyền trưởng 820 1416.40 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
24 HNa-0286 Nguyễn Văn Qui Yên Th0j - Ý Yên - nam Định Thuyền trưởng 299 960.00 Điều khiển phương tiện vào Cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng bến thủy nội địa theo quy định
25 HD-2010 Đào văn Hiếu Ngọc Châu- Hải Dương Thuyền trưởng 327 512.50 Điều khiển phương tiện vào Cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời Cảng bến thủy nội địa theo quy định
26 HP-3995 Nguyễn Văn Đệ Quỳnh Phụ Thái Bình Thuyền trưởng 350 765.00 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
27 HD-0957 Nguyễn Văn Nghề Kinh Môn Hải Dương Thuyền trưởng 55 129.00 Không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định & Bố trí không đúng vị trí thiết bị cứu sinh theo quy định.
28 BN-0401 Trần Bá Tuyên Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 135 298.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
29 QN-8705 Trần Đình Ngọc Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 718 4260.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
30 QN-8687 Nguyễn Văn Công Tiên Lữ - Hưng Yên Thuyền trưởng 718 4261.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3837417 * Fax:(031) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com