Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HP-4011 Trần Văn Hai An Lư Thủy Nguyên Hải Phòng Thuyền trưởng 1000 5196.30 Không có Giấy phép rời cảng cuối cùng theo quy định
2 VP-1128 Nguyễn Xuân Tài Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 834.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
3 VP-1470 Phạm Văn Tuấn Lệ Mĩ - Phù Ninh - Phú Thọ Thuyền trưởng 450 776.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
4 HP-2536 Lê Khắc Pháo Tân Khang - Nông Cống - Thanh Hóa Thuyền trưởng 347 1061.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
5 QN-7078 Vũ Văn Mạnh Kiến Thiết - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 130 415.00 Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu
6 HP-4102 Đinh Xuân Phượng Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương Thuyền trưởng 585 1946.90 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
7 QN-6482 Trần Phú Huy Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 108 396.00 Không mang theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
8 VP-1225 LÊ ANH TUẤN Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 758.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
9 HP-4023 Nguyễn Văn Hướng Hải Lý - hải Hậu - Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 340 1530.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
10 HP-4360 Lê Văn Khăc Phù Ninh - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 270 568.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
11 HP-2578 Bùi Văn Hùng Xuân Bắc - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 250 609.00 Trang bị không đảm bảo chất lượng dụng cụ cứu sinh theo quy định
12 VP-1478 Đỗ Văn Việt Trung Hà - Yên Lạc - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 320 563.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
13 HP-2059 Lê Văn Thơ Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 135 484.70 Bố trí không đúng vị trí thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định
14 VP-0852 Kiêu Quang Hùng Vĩnh Tường - Vĩnh Thịnh - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 327 687.00 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT & BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
15 VP-1596 Nguyễn Văn Thiện Bình Bộ - Phù Ninh - Phú Thọ Thuyền trưởng 363 522 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
16 BN-0838 Nguyễn Văn Đản Trung Kênh - Lương Tài - Băc Ninh Thuyền trưởng 550 1517.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
17 HD-1462 Lê Quang Tĩnh Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 216 700.00 Bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy định
18 NB-6752 Trần Văn Hiệp Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình Thuyền trưởng 400 631.40 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT & BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
19 NĐ-3272 Hoàng Văn Điệp Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 450 831.60 Sử dụng giấy chứng nhận ATKT & BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
20 NĐ-3272 Hoàng Văn Điệp Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 450 831.60 Điều khiển phương tiện vào cảng bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
21 HP-3016 Phạm Văn Luân Thủy Nguyên - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 694 3162.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
22 NĐ-3210 Trần Văn Duẫn Trực Ninh - Nam Định Đại diện chủ phương tiện 288 645.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
23 HD-2188 Phạm Văn Tùng Thanh Hà - Hải Dương Đại diện chủ phương tiện 540 1428.00 Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT của PT đã hết hiệu lực
24 HD-3268 Lê Thị Thoải Thủy Nguyên - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 365 821.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
25 HD-1275 Vũ Văn Cương Quang Khải - Tứ Kỳ - Hải Dương Thuyền trưởng 299 1038 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ chữa cháy theo quy định
26 HP-3905 Nguyễn Văn Quỳnh Lương Tài-Bắc Ninh Thuyền trưởng 120 353.50 Vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy dịnh và sử dụng giấy chứng nhận ATKT và BVMT hết hiệu lực
27 TB-1819 Bùi Quốc Vương Vũ Thư-Thái Bình Thuyền trưởng 192 675.00 Vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy dịnh và sử dụng giấy chứng nhận ATKT và BVMT hết hiệu lực
28 QN-3799 Ngô Xuân Quyết Đông Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng Thuyền trưởng 240 2736.00 Điều Khiển Phương tiện vào Cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
29 PT-2061 Lý Văn Thanh Thanh Thủy-Phú thọ Thuyền trưởng 350 757.00 Vào cảng đã sử dụng giấy chứng nhân ATKT&BVMT hết hiệu lực
30 HY-0172 Nguyễn Văn Hoan Tiên Lữ-Hưng Yên Thuyền trưởng 261 652.00 Điều khiển phương tiện vào cảng không có giấy phép rời cảng bến TNĐ theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3837417 * Fax:(031) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com