Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
1 HD-0899 Hoàng Văn Thắng Duy Tân - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 450 1030.80 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
2 NĐ-3088 Phạm Văn Trịnh Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 600 1375.30 Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT của PT đã hết hiệu lực
3 HD-2159 Trương Văn Huy Kinh Môn - Hải Dương Đại diện chủ phương tiện 240 408.00 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
4 HD-1962 Bùi Văn Bằng TP Hải Dương Đại diện chủ phương tiện 200 390.00 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
5 BN-1739 NGUYỄN VĂN HẠNH Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 347 1410.00 Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT của PT đã hết hiệu lực
6 HD-0772 Phạm Văn Sáu Minh Tân - Hải Dương Đại diện chủ phương tiện 125 253.00 Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT của PT đã hết hiệu lực
7 HD-0264 Nguyễn Văn Diễn Chí Linh - Hải dương Đại diện chủ phương tiện 160 357 Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT của PT đã hết hiệu lực
8 HY-0451 Nguyễn Văn Hậu Kinh Môn - Hải Dương Đại diện chủ phương tiện 190 318.00 Sử dụng giấy CN ATKT và BVMT của PT đã hết hiệu lực
9 HP-3284 Bùi Văn Thịnh Thủy Nguyên - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 120 99 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
10 HD-1255 Trương Đại Hùng Kinh Môn - Hải Dương Đại diện chủ phương tiện 262 499.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
11 HP-3527 Bùi Văn Thịnh Thủy Nguyên - Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 120 167 ĐKPT vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
12 NĐ-3538 Trần Đại Chiến Trực Ninh - Nam Định Đại diện chủ phương tiện 816 2027 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
13 NB-2637 Trần Văn Đức Gia Thịnh - Gia Viên - Ninh Bình Thuyền trưởng 220 584.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
14 HP-3869 Nguyễn Văn Trường Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định Thuyền trưởng 500 1630.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
15 QN-7350 Nguyễn Đình Cường Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương Thuyền trưởng 523 3364.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình CO2)
16 BN-1128 Nguyễn Văn Thùy Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 361 624.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
17 HD-1231 Phùng Văn Mạnh Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 200 810.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
18 HD-0529 Nguyễn Quý Hính Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 190 998.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình bột)
19 HD-2916 Nguyễn Văn Cường Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương Thuyền trưởng 450 825.00 Trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định ( thiếu 01 bình bột)
20 HP-4181 Nguyễn Văn Quý Nam Phong - Nam Định Thuyền trưởng 363 685.00 Trang bị không đủ số lượng dung cụ cứu sinh theo quy định
21 HD-1275 PHẠM NGỌC QUÝ Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương Thuyền trưởng 299 1038.00 Trang bị không đủ số lượng dung cụ cứu sinh theo quy định
22 NĐ-2799 Nguyễn Quang Tung Trần nhân tông - TP Nam Định - Nam Định Thuyền trưởng 299 1263.20 Trang bị không đủ số lượng dung cụ cứu sinh theo quy định ( thiếu 01 bình CO2)
23 HD-0880 Nguyễn Văn Thủy Thất Hùng - Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 300 1025.00 Trang bị không đủ số lượng dung cụ cứu sinh theo quy định ( thiếu 01 phao tròn)
24 HN-1766 Trần Xuân Thắng Hồng Vân - Thường Tín - Hà Nội Thuyền trưởng 500 965.00 Trang bị không đủ số lượng dung cụ cứu sinh theo quy định ( thiếu 01 phao áo)
25 HP-4334 Đỗ Thành Tuyên An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 327 700.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
26 HP-1680 Hoàng Văn Nam An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 135 475.00 Điều khiển phương tiện vào bến thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
27 VP-0830 Đặng Văn Anh Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 299 632.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
28 QN-7459 Đặng Quang Minh Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh Thuyền trưởng 350 692.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
29 QN-8705 Nguyễn Văn Nam Nam Trung - Tiền Hải - Thái Bình Thuyền trưởng 400 3729.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
30 VP-1412 Phan Quốc Vinh Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 668.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định

[Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com