Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
31 HD-3388 Trịnh Văn Năm Thủy Nguyên -Hải Phòng Thuyền trưởng 420 3998.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
32 VP-1786 Nguyễn Minh Tuấn Yên Thạch - Sông Lô - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 400 636.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
33 BN-0629 Phạm Văn Long Lương Tài-Bắc Ninh Thuyền trưởng 300 815.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
34 TB-1264 Nguyễn Văn Thoại Lương Tài -Bắc Ninh Thuyền trưởng 580 1195.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
35 HP-4720 Đỗ Văn Cương Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng Thuyền trưởng 580 1806.60 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
36 BN-1678 Đoàn văn Luyện Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 350 742.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không rời cảng bến thủycó giấy phép nội địa theo quy định; Sử dụng GCNATKT và BVMT của phương tiên đã hết hiệu lực.
37 BN-1688 Vũ Đình Tuấn Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh Thuyền trưởng 350 800.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
38 QN-6365 Vũ Đình Lương Yên Hải - Quảng yên - Quảng Ninh Thuyền trưởng 1440 4440.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không rời cảng bến thủycó giấy phép nội địa theo quy định
39 SG-8740 Trần Thanh Tùng Phước An- Tuy Phước - Bình Định Thuyền trưởng 578 1044.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
40 SG-7904 Phạm Đức Thắng An lạc - Sở dầu- Hồng Bàng- hải Phòng Thuyền trưởng 1800 465.00 Điều khiển phương tiện vào rời cảng bến thủy nội địa theo quy địncảng mà không có giấy phéph
41 HP-3415 Nguyễn Thành Luân Trực Mỹ - Trực Ninh- nam Định Thuyền trưởng 500 1042.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
42 nđ-3123 Trần Văn Đạt Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 400 711.7 Đã sử dụng GCNATKT và BVMTcuar phương tiện đã hết hiệu lực
43 VP-1729 Phan Quang Vinh Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 826.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
44 HP-5606 Nguyễn Văn Hiều Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa Thuyền trưởng 1000 4996.60 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
45 BN-1363 Hoàng Văn Tỉnh Kim Xuyên-Kim Thành - Hải Dương Thuyền trưởng 300 1059.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
46 HP-4089 Ngô Khánh Khương Phong Hải - Quảng Yên - Quảng Ninh Thuyền trưởng 600 1814.00 Tự ý di chuyển Phương tiện trong vùng nước cảng bến thủy nội địa
47 HP-3630 BÙI ĐỨC HOÁN Hợp Thành , Thủy Nguyên , Hải Phòng Thuyền trưởng 108 168.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
48 hd-3566 Trương Văn Phương Minh Hòa , Kinh Môn , Hải Dương Thuyền trưởng 108 355.00 ĐKPT vào cảng mà không có giấy phép rời cảng,bến theo quy định
49 NĐ-3146 HOÀNG VĂN THUẨN Nghĩa Trung- Nghĩa Hưng- Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 363 834.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
50 VP-1296 NGUYỄN THÀNH ĐÔ Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 450 975.00 01 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy đinbj
51 BN-1916 Tràn Ngọc Trân Xuân Bắc- Xuân Trường- Nam Định Thuyền trưởng 450 1459.30 Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu
52 BN-0747 Nguyễn Văn Tân Trung Kênh- Lương Tài- Bắc Ninh Thuyền trưởng 300 1075.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
53 BN-0909 TRẦN BÁ NAM Trung Kênh- Lương Tài- Bắc Ninh Thuyền trưởng 250 729.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
54 VP-0852 Kiêu Quang Hùng Vĩnh Thịnh - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú Thuyền trưởng 327 687.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
55 HD-1909 Dương Văn Điền Kinh Môn - Hải Dương Thuyền trưởng 400 860.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định
56 PT-1551 Ngô Quang Trường Ba Vì - Hà Nội Thuyền trưởng 374 788.00 Điều khiển phương tiện vào bến TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
57 HD-1350 Bùi Văn Linh Kim Thành - Hải Dương Thuyền trưởng 192 498.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
58 HD-1577 Nguyễn Nam Sơn Thanh Hà - Hải Dương Thuyền trưởng 275 1063.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
59 HD-8686 Lê Thanh Nghị Trường Thành - An Lão - Hải Phòng Thuyền trưởng 200 1009.30 Trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh theo quy định
60 NĐ-3109 Trần Đình Sơn Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định Thuyền trưởng 350 596 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến theo quy định.. Sử dụng GCN ATKT&BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực. thủy nội địa theo quy định

[Trang đầu] [Trang trước] [Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com