Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Phương tiện vi phạm
TT Tên
phương tiện
Người
đại diện PT
Địa chỉ Nghề nghiệp Công suất Trọng tải Lỗi vi phạm
31 QN-5751 Lê Thanh Long Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh Thuyền trưởng 278 759.00 Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu hỏa theo quy định
32 TB-3366 Đỗ Quang Trịnh An Viên - Tiên Lữ - Hưng Yên Thuyền trưởng 375 1525.00 Điều khiển phương tiện vào cảng TNĐ mà không có giấy phép rời cảng, bến theo quy định
33 HD-1134 Vũ Đình Phụng An Sơn- Thủy Nguyên- Hải Phòng Thuyền trưởng 108 375.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
34 NĐ-2678 Đinh Văn Tuyên Giao Thịnh- Giao Thủy- Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 320 773.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
35 NĐ-3111 Lưu Văn Thiên TT Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương Đại diện chủ phương tiện 450 818.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
36 VP-1878 Bùi Văn Nam Sơn Đông- Lập Thạch- Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 500 997.00 sử dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên
37 NĐ-1442 Trần Đức Nhiệm Cát Thành- Trực Ninh- Nam Định Thuyền trưởng 240 860.70 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
38 PT-2111 nguyễn xuân hồng Bạch Hạc- Việt Trì- Phú Thọ Thuyền trưởng 400 955.00 Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện
39 QN-4365 Nguyễn Huy Đoan Quảng Minh - Quảng Xương - Thanh Hóa Thuyền trưởng 275 808.00 Điều khiển phương tiện vào cảng thủy nội địa mà không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa theo quy định
40 nd-1859 Trần Đình Cương Xuân Trung-Xuân Trường-Nam Định Thuyền trưởng 75 199.00 vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy định
41 BN-0469 Phạm Minh Trưởng Đông Triều-Quảng Ninh Thuyền trưởng 135 512.00 Vào cảng không có giấy phép rời cảng bến theo quy dịnh và sử dụng giấy chứng nhận ATKT và BVMT hết hiệu lực
42 VP-1596 Nguyễn Văn Thiện Bình Bộ - Phù Ninh - Phú Thọ Thuyền trưởng 363 522.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định. Sử dụng GCN ATKT &BVMT của phương tiện đã hết hiệu lực
43 BN-1726 Vũ Văn Hưng Bắc Ninh Thuyền trưởng 250 802.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
44 HP-3959 Hoàng Văn Hiệp Mậu Đông - Văn yên - Yên Bái Thuyền trưởng 340 1492.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
45 VP-1808 Lê Hồng Quân Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 330 815.00 Điều khiển phương tiện vào cảng mà không có giấy phép rời cảng bến thủy nội địa theo quy định
46 NB-8692 Nguyễn Đình Sỹ Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 450 867.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
47 HD-1520 Đỗ văn Phương Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương Thuyền trưởng 250 839.00 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địạ khi chưa được phép của cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định
48 TB-1699 Phùng Văn Tường Kênh Giang - Chí Linh - Hải Dương Thuyền trưởng 135 587.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
49 NB-8093 Nguyễn Văn Tá Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình Thuyền trưởng 450 990.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
50 HD-2279 Mạc Văn Quý TT.KInh Môn- Kinh Môn- Hải Dương Thuyền trưởng 347 826.00 Neo đậu phương tiện gây cản trở giao thông
51 HD-2268 Doãn Văn Quyết Hợp Thành- Thủy Nguyên- Hải Phòng Đại diện chủ phương tiện 450 1056.00 bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy quy định
52 HN-1696 Trần Văn Chuyền Hòa Chính- Chương Mỹ- Hà Nội Thuyền trưởng 363 916.00 Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu
53 NĐ-1855 Hoàng Văn Túc Nghía Thái- nghĩa Hưng- Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 250 600.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
54 PT-2176 Nguyễn Minh Tuấn Phong CHâu-TX.Phú Thọ- Phú Thọ Thuyền trưởng 450 932.00 bố trí không đúng vị trí thiết bị chữa cháy theo quy quy định
55 ND-2016 Phạm Văn Thịnh Trực Thuận- Trực Ninh- Nam ĐỊnh Thuyền trưởng 250 613.00 Điều khiển phương tiện vào cảng, bến TNĐ mà Không có giấy phép rời cảng, bên TNĐ theo quy định
56 HD-2668 PHẠM VĂN THUẬN Minh Tân- Kinh Môn- Hải DƯơng Thuyền trưởng 347 1038.00 Neo đậu phương tiện gây cản trở giao thông
57 HP-2924 Phạm Thanh Bình TP.Hưng Yên- Hưng Yên Thuyền trưởng 275 2178.00 Không bố trí thuyền viên trông coi phương tiện khi phương tiện neo đậu
58 QN-7565 Đỗ Văn Hải Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định Thuyền trưởng 1838 1838.20 Điều Khiển Phương tiện vào bến thủy nôi địạ khi chưa được phép của cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định
59 NB-8092 Phạm Trung Kiên Yên Trị - Ý Yên - Nam Định Thuyền trưởng 934 934.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
60 VP-1533 Trần Kim Đông Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Thuyền trưởng 1148 1148.00 Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định

[Trang đầu] [Trang trước] [Trang sau] [Trang cuối]


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com