Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết phương tiện vi phạm
 
 Tên phương tiện:  HD-2337
 Người đại diện PT:  Thân Quang Trung  Năm sinh:  1978-12-06
 Địa chỉ:  Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương  Nghề nghiệp:  Thuyền trưởng
 Số ĐKHC:     Công xuất máy:  450 CV(KW)
 Trọng tải:  955.00 tấn(GRT, người)
 Lỗi vi phạm:  Chở hàng quá vạch dấu mơn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô
 Thời gian vi phạm:   ngày 01/01/1970  Tại:  Cảng Thành Công III


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com