Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Chi tiết phương tiện vi phạm
 
 Tên phương tiện:  NB-8093
 Người đại diện PT:  Nguyễn Văn Tá  Năm sinh:  1992-06-05
 Địa chỉ:  Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình  Nghề nghiệp:  Thuyền trưởng
 Số ĐKHC:     Công xuất máy:  450 CV(KW)
 Trọng tải:  990.00 tấn(GRT, người)
 Lỗi vi phạm:  Điều Khiển Phương tiện vào cảng thủy nôi địa mà không có giấy phép rời Cảng, bến thủy nội đia theo quy định
 Thời gian vi phạm:   ngày 01/01/1970  Tại:  Hồng Thái Tây


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com